Internacia Montara Renkonto sur Granda Cantorio

Samkiel en pasintaj jaroj je la tria dimanco de junio t.e. 16.06.2019 okazos tradicia montara E-renkonto
sur la montopinto Granda Cantorio ce landlimo de Pollando kaj Cehio, proksime ankau al Slovakio.

Pasintjare venis kelkdekaj geesperantistoj! Ni venu ankau venontjare!

En Pola Esperantisto 5/2015 aperis teksto pri tiu satata renkonto de cehaj, slovakaj kaj polaj geesperantistoj.

Eblas spekti filmeton pri pasintjaraj renkontoj. Oni povas auskulti intervjuojn kun kelkaj el partoprenintoj ce Varsovia Vento elsendo. Gis la revido venontfoje!

Kaj jen kelkaj fotoj kaj filmoj de pli frua renkonto. Bona vetero kaj humuro akompanis nin tiam. Gis la revido en 2020!

priskribo
mapoj
fotoj kaj
kontakto

La montopinto situas proksime al ceha urbeto Ndek kaj pola urbeto Ustro Polana troviganta apud urbo Bielsko-Biaa. Gia ceha / slovaka nomo estas Velka Cantoryje, pole la montopinto nomigas Czantoria Wielka, kaj germane oni konas gin kiel Groer Czantory-Berg. Al la montopinto eblas grimpi perpiede, biciklante au (de pola flanko el Ustro Polana) veturi per sega telfero / kablotramo.

Multaj vidindajoj en bela montara naturo kaj geesperantistoj el diversaj landoj atendas Vin tie! Vi povas viziti inter alie: vidturon, gui somerajn sledojn kaj tiel nomatan simio-arbetaron, oni povas vidi flugadon de trejnitaj falkoj kaj aliajn birdojn tie, kiuj ankau satas puran montaran aeron :-) Dank' al interesaj tabuloj pri naturo ce la pinto eblas ekscii pri bestoj kaj arboj kiuj vivas tie. Sur herbejeto apud la monto eblas gxui inter alie movigxadon en t.n. Zorba-sfero Kaj antau cio Vi povas agrable travivi tempon kune kun aliaj geesperantistoj sur la montopinto (se Vi tranoktos ni povos havi fajron sur la montopinto kaj gustumi bongustajojn vespere).

Tio estas tradicia renkonto de geesperantistoj sur la montopinto, kiu okazas jam ekde multaj jaroj ciam je la tria semajnfino/dimanco de junio. Cefa renkonto komencigas dimance matene cirkau 9:00 horo sed bona ideo estas travivi en la montaro tutan semajnfinon kaj geesperantistoj kutime alvenas jam vendrede au sabate.

  Eblecoj tranokti:

Kontaktinformoj:

  Reliefo mapoj kaj aliaj mapoj de la regiono: Jen satelitaj mapoj de Google (eblas pligrandigi):

Oni povas kontroli veterprognozon por urbeto Wisla (tre proskime al Ustro Polana) kaj urbeto Nydek.

La renkonton kunorganizas polaj, cehaj kaj slovakaj geesperantistoj, ankau alinacianoj estas bonvenaj!
 
Jen kelkaj fotoj de pasintjara renkonto kaj filmo pri Granda Cantorio 2013 de Verda Stacio. Oni kantis inter alie esperantigitan amuzan kanton slovakan Marisa, kisu min! sen peto al patrin' (iu kantis: serpento al patrin' ;-) Kun akompano de gitaro ni ankau kantis Bravajn falkojn, (mal)Sagulon konstruntan sian domon (enhavas gravan konsilon pro lastatempaj inundoj), Ho, Cantorio! kaj aliajn kantojn (en la dua strofo de la refreno "Nin portis..." devas esti: "Kaj cu nin portu plu..."). Arbara birdeto nomata Nigra_paruo (pole: Sosnwka, cehe: Skora uhelnek, slovake: Skorka uhliarka) ankau bele kantis :-) Kaj jen ankorau kelkaj aliaj fotoj.  

Ceokaze ni vizitis falkejon sur la montopinto (post malfermo de la retpago klaku ligilon 'Cay Ekran' te. 'Plena Ekrano' por vidi sen reklamo) kie logas falkoj, aglo, akcipitro kaj strigoj. Oni povas viziti tie jenajn birdojn-predantojn (kaj foje vidi ilin flugantajn): Gufo (pole: Puchacz, cehe: Vr velk slovake: Vr skaln ), Noktuo (PL: Pjdka, CZ: Sek SK: uk), Turfalko (PL: Pustuka, CZ: Potolka, SK: Sokol myiar), Tatarfalko (PL: Rarg stepowy, CZ:Raroh, SK: Sokol rroh), Akcipitro (PL: Jastrzb, CZ: Jestb, SK:Jastrab), Rugecsultra buteo (PL: Myszoowiec towarzyski (alia nomo: Jastrzb Harrisa), CZ:Kn Harrisovo SK: Parabuteo - myiak alebo kar) , Komuna buteo (PL: Myszow, CZ: Kn lesn SK: Myiak lesn), Blankvosta malaglo (PL: Bielik, CZ: Orel mosk SK: Orliak morsk) Migra_falko (PL: Sok wdrowny, CZ: Sokol sthovav SK:Sokol sahovav) - plej rapida birdo en la mondo, kapablas flugi pli rapide ol Formula1!, Orelstrigo (PL: Sowa uszata, SK: Myiarka uat CZ:Kalous uat), Balkanfalko (PL: Rarg grski, CZ: Raroh jin SK: Sokol tmav), Casfalko (PL: Biaozr, CZ: Raroh loveck, SK: ), Funebra strigo (PL: Sowa wochata, CZ: Sc rousn SK:), Arbarstrigo (PL: Puszczyk, CZ: Putk SK:), Turstrigo (PL: Pomykwka, CZ: Sova plen, SK: Plamienka driemav).

Pliajn detalojn pri la tradicia renkonto trovigas en invitletero publikigita sur retpagoj de CEJ. Jen kelkaj fotoj de la renkonto okazinta dum pasintaj jaroj sur la montopinto Granda Cantorio albumo1, albumo2, albumo3, slbumo4

Alveneblecoj oni povas kontroli uzante sercumilojn de konekcioj: trajnoj kaj busoj - Cehio, trajnoj - Pollando, busoj - Pollando
Pli da detaloj en pola lingvo: alvenebloj al Ustron Polana de pola flanko . Per buso el Bielsko aux Katowice. Alia sercumilo de konekcioj

Eblas veni perpiede al la pinto lau diversaj itineroj:
RUGXA - el busa stacidomo (PKS) en Ustro - tra montopinto Rwnica apud turisma gastejo - tra Ustro Polana denove - al Granda Cantorio (parto de tiel nomata cefa itinero de Beskidoj, kiu havas cirkaux 500km). Lau ruga itinero eblas daurigi promenadon el Cantorio al Granda Sosovo (Soszw Wielki/Velky Sosov) al Granda Konuso (Stoek Wielki/Velky Stoek), kiu trovigas apud urbeto Wisa Gbce. Kompreneble, oni povas ankau iri per la sam vojo alidirekte
NIGRA - el busa stacidomo (PKS) en Ustro - tra Ustro Czantoria Baranowska - al krucvojo el Goleszw - al Granda Cantorio
BLUA - el fervoja stacidomo (PKP) en Ustro - al turisma gastejo Chata na Cantoryji - al la montopinto.
VERDA - Ustro Polana - Orowa - Wisa Obaziec
Vi povas informigi nin pri via plano alveni aux demandi pri aliaj detaloj de la montara renkonto uzante jenan formularon:
Via nomo *
Via retpoŝtadreso
Via poŝtelef. n-ro
Vi volas alveni:
Mesaĝo *

reen al komenco